Implanty Gliwice

Na szczycie korzenia (apex radicis dentis)

Implanty Gliwice
Korzeń tkwi mocno umocowany w zębodole za pomocą włókien ozębnej wnikających do cementu, który pokrywa powierzchnię korzenia.
Na szczycie korzenia (apex radicis dentis) znajduje się otwór wierzchołkowy (foramen apicis dentis), przez któ.

Widok do druku:

Implanty Gliwice